Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
Od 1.října 2015 je v Kolíně provozováno krajské konzultační středisko
NIPI cedule.JPG
znak vozíčkář.png
znak nevidomý.png
znak neslyšící.png
znak kočárek.png
NIPI bezbariérové prostředí, obecně prospěšná společnost
Konzultace a stanoviska jsou vydávána ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Při plnění svých povinností konzultanti obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí slouží veřejně-prospěšnému zájmu při problematice řešení bezbariérovosti staveb. Rozhodnutí jsou vydávány objektivně. Přednost má profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy. Dodržováním stanovených pravidel a sounáležitostí ke státní sociální politice České republiky organizaci řadí mezi důvěryhodné subjekty. Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti je Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., který je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených v České republice, zapsaného spolku.
NIPI logo Výstřižek.PNG
IMG_1903.JPG
Odborný konzultant Aleš Zahajský má předepsané konzultační hodiny, ale v ostatním čase je k dispozici také
Výstřižek logo NIPI.JPG
Shrnutí činnosti konzultantů krajského střediska v Kolíně:
- vydávání stanovisek k projektové dokumentaci pro stavební úřad
- konzultace pro stavebníky, projektanty, investory
- poradenství pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- kontrola staveb v rámci kolaudačního řízení nebo pro kolaudační souhlas
Činnost je prováděna v dikci a v metodice Ministerstva pro místní rozvoj. Konzultace v rámci úředních hodin střediska, konzultace a metodická stanoviska pro osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné skupiny obyvatel s omezenou schopností pohybu a orientace, konzultace a stanoviska pro orgány státní správy i samosprávy jsou osvobozeny od poplatku.
Zh Madejová zaostřená generál S2015.jpg
Po 20 letech organizování procedury STAVBA ROKU byla od ročníku 2015, také v souvislosti s otevřením krajského konzultačního střediska NIPI, vyhlášena kategorie bezbariérová. Při rokování v secesní vile ASYS bylo do této kategorie nominováno pět stavebních děl, na které se vztahuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Organizační výbor tím dal najevo jistou dávku sociální sounáležitosti při prestižní akci. Předáním výročního certifikátu hlavním aktérům oceněného stavebního díla v Říčanech byla pověřena koordinátorka krajské Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Marie Madeová. Generální stavební obřad se uskutečnil v Kolíně 28. června 2016.
žurnál 26. Výstřižek.PNG
osvědčení nipi.jpg
rampa na web.JPG
IMG_1433.JPG
vyhrazené parkoviště.JPG
záchod bezbar.JPG
IMG_1850.JPG
IMG_1904.JPG
IMG_1861.JPG
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one