Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
Položkový (podrobný) rozpočet je stavební rozpočet, který je zpravidla vyhotoven ve fázi projektové přípravy stavby a může být přílohou projektové dokumentace. Tento rozpočet vychází z výkazu výměr stavby a z cen z ceníků stavebních prací a dodávek. Výkaz výměr a ceník jsou tedy podklady pro tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výměr je fyzikálním vyjádřením jednotlivých stavebních a montážních prací na projektovaném stavebním díle. Ceníky stavebních prací mohou být buď interní, to je ceníky aplikované určitou firmou , vyplývají ze zakázkové kalkulace nebo ceníky obecné (to je ceníky vyplývající z obvyklých cen na trhu). Obecné ceníky stavebních prací vydávají specializované ústavy jako směrné ceny, které jsou používané obecně ve stavební praxi.Během výstavby se zpracovávají různé druhy propočtů pro různé účely.

Kalkulace
:
1) materiál
2) mzdy
3) náklady na provoz stavebních strojů a zařízení
4) ostatní náklady
5) režie
6) subdodávky
7) zisk

Souhrnný rozpočet se dělí na:
ZRN - základní rozpočtové náklady
DRN - doplňkové rozpočtové náklady
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Jednotlivé hlavy rozpočtu:
Hlava 01 - Projektové a průzkumné práce
Hlava 02 - Provozní soubory celkem
Hlava 03 - Stavební objekty celkem
Hlava 04 - Stroje, zařízení, nářadí a inventář investiční povahy
Hlava 05 - Umělecká díla
Hlava 06 - Vedlejší náklady celkem
Hlava 07 - Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách
Hlava 08 - Rezerva
Hlava 09 - Jiné investice
Hlava 10 - Náklady zahrnované do pořizovací ceny základních prostředků
Hlava 11 - Náklady hrazené z neinvestičních prostředků
obraz řeky se břehy.JPG
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one