Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
Dne 30. listopadu 2011 projednala kritéria navrhování stavebních děl Komise výstavby a rozvoje města, která jednala v malé zasedací síni na radnici. Hlavní proslov po úvodním slově předsedy Jozefa Pittela a tajemníka Aleše Zahajského měl Václav Kmoch - člen prezídia Obchodní grémia hospodářské komory a předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Kolín.
A. Zahajský

A. Zahajský

u slavného sloupu se sedmi certifikáty Stavba roku

Ve středu 18. ledna 2012 se v zasedací místnosti stavebního úřadu ve východním křídle zámeckého paláce sešla Komise výstavby a rozvoje města, aby uzavřela navrhování stavebních děl na Stavbu roku 2011.  Pod předsednictvím Jozefa Pittela členové komise, posoudili za přítomnosti vedoucího Odboru výstavby Stanislava Studničky, městského architekta Jiřího Košťála a referenta Jaromíra Skály z Odboru regionálního rozvoje, kolínskou výstavbu v loňském roce a navrhli na výroční cenu několik staveb. Po proceduální zprávě Aleše Zahajského byly návrhy ve většině přijaty. Největší ohlas měl návrh Petra Linarta - dávno potřebná revitalizace ramene u Kmochova ostrova.

N O M I N A C E

Ve středu 14. dubna se v zasedací síni východního křídla zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo jednání organizačního výboru Stavba roku 2011. Hlavním bodem procedury udílení výročních cen bylo zařazení navržených stavebních děl do kategorií. K jednotlivým stavbám se z hlediska případného správního deliktu během výstavby vyjadřoval vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička. Nejprve byl vyřazen nemocniční systém parkovacích automatů, neboť toto dílo nesplňuje kritéria organizátorů jako klasické stavby. Naproti tomu silniční přeložka z ulice Polepské byla na návrh předsedy městské stavební komise Jozefa Pittela logicky sloučena s u ní postavenou protihlukovou stěnou. Během jednání byly některé navržené i nenavržené stavby a jejich provedení diskutováno. Největší čas účastníci věnovali křižovatce na Kořenice a Polepy, která měla být podle Václava Kmocha z gremiálního prezídia provedena jako okružní. Možná i z tohoto důvodu nebyla tato dopravní stavba ani navržena. Řídící triumvirát do kategorie pozemní stavby nakonec zařadil 9 staveb:

  1. pavilon chirurgických oborů v nemocnici (dostavba bloku F)
  2. zateplení a výměna oken Základní škola Masarykova
  3. řadové domy ulice Jabloňová
  4. podvinický tenisový areál
  5. zateplení a výměna oken Mateřská škola Bezručova
  6. rekonstrukce vily čp.249 ulice Heverova
  7. budova zázemí atletického stadionu
  8. bytový dům Planets ulice Roháčova
  9. oprava altánu na Kmochově ostrově

a do kategorie dopravní stavby trojice Vít Rakušan, Jindřich Synek a Pavel Kolář zařadila 5 staveb:

       revitalizace labského ramene u Kmochova ostrova
       cyklostezka u přeložky od Polepské ulice
       prodloužení úzkorozchodné tratě s vybudováním naučné stezky při řepařské drážce
       silniční mosty na obchvatu ve směru na Polepy, Hluboký důl resp. Uhlířské Janovice
       přeložka silnice II/125 s protihlukovou stěnou

Nominováno je tak za loňský rok celkem 14 stavebních děl, což je o 5 více než v předchozím ročníku. Představitelé kolínské Střední odborné školy stavební, Obchodního grémia Kolín a Města Kolín nyní prostřednictvim Aleše Zahajského zajistí svolání velké výroční poroty.

Na středu 2. května 2012 byla svolána velká výroční porota, aby rozhodla o udělení výroční ceny tradičního udílení Stavba roku. Odbornou část hodnotící poroty obsadí referenti stavebního úřadu a pedagogové stavební školy. O obsazení porotců z řad občanské společnosti rozhodne výbor Měšťanského spolku. Naproti tomu zastupitelskou část poroty obsadí vrcholní představitelé okolních měst a obcí. Na základě doporučení jejich občanů, jmenoval prezident pořádajícího Obchodního grémia Kolín členem poroty devět starostů z kolínského regionu. Průmyslník Pavel Kolář do výroční poroty jmenoval

1.    starostu Krakovan Josefa Poláka

2.    starostu Nebovid Jaromíra Kašpara

3.    starostu Českého Brodu Jakuba Nekolného

4.    starostu Sán Václava Macuru

5.    starostu Kostelce nad Černými lesy Jana Svatoše

6.    starostku Konárovic Danu Svobodovou

7.    starostu Ovčár Bohuslava Machůrku

8.    starostku Radovesnic I Danuši Duškovou

9.    starostu Nové Vsi I Josefa Keltnera

Desátým starostou je kolínský Vít Rakušan, který má tradičně místo v řídícím triumvirátu poroty.

Ve středu 2. května se ve východním křídle zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo zasedání velké výroční poroty Stavba roku, organizovaném Obchodním grémiem Kolín, Městem Kolín a Střední odbornou školou stavební v Kolíně. Po oficiálním zahájení zasedání Alešem Zahajským vystoupili krajský zastupitel Josef Polák a jednatelka AVE Věra Suchomelová. Porotci vybírali ze 14 nominovaných stavebních děl, realizovaných na území Kolína a jeho přilehlém okolí v loňském roce. Velká výroční porota byla složena z odborných pedagogů, starostů okolních obcí, referentů stavebního úřadu a představitelů široké veřejnosti. Hlasování řídil triumvirát složený z gremiálního prezidenta, starosty města a ředitele školy.

První hlasování v kategorii o 9 pozemních stavbách řídil ředitel Jindřich Synek. Druhé hlasování v kategorii o 5 dopravních stavbách řídil průmyslník Pavel Kolář. Finálové hlasování, kterého se účastnilo 33 přítomných porotců, řídil starosta Vít Rakušan. Hlavní výroční cenu získala rekonstrukce vily ASYS v Heverově ulici. V kategorii pozemních staveb získala budova čp.249 nejprve 19 hlasů a ve finále 23 hlasů. A přitom se už několik let v odborných kruzích říká, že soukromá investice dnes těžko získává ocenění ve srovnání s velkými veřejnými investicemi. Navíc v posledních letech měly většinou navrch dopravní stavby.

Veřejné uznání porota přiřkla revitalizaci levého labského ramene u Kmochova ostrova. V kategorii dopravních staveb získalo toto dílo 18 hlasů. Tento ostrov a jeho nejbližší okolí přitahuje prestižní ceny už několik let. Stačí si připomenout visutou lávku, amfiteátr nebo železniční lávku. Několik oceněných staveb na jedné fotce se jinde v Kolíně pořídit nedá. A to se tady výroční ceny udělují už dvě desetiletí.

Oceněná vila

Oceněná vila

na nároží ulic Heverova a Komenského
OCENĚNÉ RAMENO

OCENĚNÉ RAMENO

Labe u Kmochova ostrova
Seřazování

Seřazování

na tradiční ceremoniál Stavba roku - v bílém saku předseda A.F.K. internacionál Jaroslav Němec
Rituální

Rituální

klíč předal Jan Dufek místopředsedkyni Měšťanského spolku Janě Zahajské
Starostové

Starostové

na jedné fotce se sešli hned tři
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

města Kolín na obřadu reprezentoval Bohuslav Vančura

GREMIÁLNÍ CEREMONIÁL

Ve čtvrtek 14. června 2012 se v památkově chráněné budově čp.249, stojící v Kolíně na nároží ulic Heverova a Komenského, uskutečnil tradiční ceremoniál u Spolkové rady akreditovaného spolku Obchodní grémim Kolín. Několik desítek vybraných účastníků se zde sešlo předat certifikáty Stavba roku 2011. Právě tato rekonstruovaná secesní vila, kolaudovaná v roce 1911, se na květnovém hlasování 33 porotců stala nejvýše oceněným stavebním dílem. Výroční certifikáty se během obřadu podepisovali přímo na pultě prodejny v přízemí a následně předávali hlavním účastníkům výstavby, které dvakrát reprezentoval Jan Dufek - jednou jako společník a jednatel obchodní firmy ASYS, která je od roku 1993 majitelem nemovitosti a podruhé jako technický dozor stavby. Certifikáty podle výzev moderujícího Aleše Zahajského slavnostně podepisovali např. člen dopravní komise Rady města Miroslav Kulhánek, předseda A.F.K. Jaroslav Němec, radní a zlatník Jan Hora, emeritní ředitel Josef Blecha, laureát Jan Bradna, předseda Komise výstavby a rozvoje města Jozef Pittel, hygienička Marta Havlíčková, člen stavební komise Rady města Petr Linart, dlouholetý člen organizačního výboru Jiří Buřič, českobrodský starosta Jakub Nekolný, vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička, člen dopravní komise Rady města Ivan Adamec, kolínský zastupitel Bohuslav Vančura nebo Dušan Zahrádka, ředitel Obchodní akademie, u jejíž zrodu Obchodní grémium stálo. Podepsané listiny střídavě předávali průmyslník Pavel Kolář a starosta města Vít Rakušan společně s ředitelem stavební školy Jindřichem Synkem, který oceněným předával pamětní zlatavou minci.

Certifikáty se

Certifikáty se

podepisovaly na pultě prodejny ASYS
S.Studnička

S.Studnička

J.Hora

J.Hora

J.Bradna

J.Bradna

J.Blecha

J.Blecha

M.Kulhánek

M.Kulhánek

P.Linart

P.Linart

J.Nekolný

J.Nekolný

J.Pittel

J.Pittel

M.Havlíčková

M.Havlíčková

J.Buřič

J.Buřič

Z.Mareček

Z.Mareček

D.Zahrádka

D.Zahrádka

I.Adamec

I.Adamec

J.Martinková

J.Martinková

V.Rakušan

V.Rakušan

P.Kolář

P.Kolář

J.Dufek

J.Dufek

pokračování na další straně
1
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one