Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
ASYS web Sroku.png
pamětní Sr2013.gif
PRES logo.JPG
studentky na zahájení Sr2013.gif
studenti na zahájení Sr2013.gif
logo STAVBA ROKU.gif
zahájení Sr2013na deníku.gif
Zastupitel

Zastupitel

Martin Škorpík na stavebním obřadu
Starosta

Starosta

Ovčár Bohuslav Machůrka (uprostřed) zastupoval na obřadu starosty kraje
Emeritní

Emeritní

starosta města Miroslav Kaisler seznámil účastníky se základními tezemi
Projektant

Projektant

a odborný pedagog Jiří Pospíchal podepsal pamětní list jako první
Úvodní stavební obřad konaný 25. září 2013 zahájil ředitel stavební školy Jindřich Synek, který pověřil moderováním ceremoniálu, provázeného mohutnými potlesky zúčastněných studentů, gremiálního tajemníka a spolkového předsedu Aleše Zahajského. Po hlavním proslovu viceprezidenta Jana Dufka se představili letošní gestoři Miroslav Kulhánek, Marie Matyášová, Petr Linart a Eva Rathousová. Pamětní list s medailí Střední odborné školy stavební po vystoupení emeritního starosty a bývalého člena spolkového předsednictva Miroslava Kaislera nechávala podepsat ceremoniálně místopředsedkyně Měšťanského spolku a členka Finančního výboru zastupitelstva města Jana Zahajská. Svůj podpis na prestižní listinu postupně umístili: člen organizačního výboru, renomovaný projektant Jiří Pospíchal, předseda kontrolního výboru městského zastupitelstva a člen stavební komise Martin Škorpík, ovčárecký starosta Bohuslav Machůrka, držitel Otakarova reliéfu pro Osobnost Kolína - laureát Jan Bradna, předseda Společenstva přátel medvědů od Kolína a člen dopravní komise Rady města František Martínek, okresní redaktorka Jana Martinková. Pamětní list pro Krajský úřad před zaplněným atriem převzal náměstek hejtmana Marek Semerád. Závěrečný proslov měl průmyslník Pavel Kolář, jakožto nejvyšší představitel Obchodního grémia Kolín.
Kondrátová logo.jpg
Sr na Kolínské noviny Semerád Řihák.gif
zahájení Sr2013 na 5+2.gif
kresba Li asi VZP.jpg
Jaká stavební díla budou letos navržena je možné se zatím jen dohadovat. Návrhy lze podávat jednotlivým gestorům nebo členům organižačního výboru. Navrhnout lze budovy, dopravní stavby a jiné rozličné stavby nebo jejich rekonstrukce. Stavby nemusí být do konce roku zkolaudováné, ale musí být dokončeny do 31.12.2013. Přitom mohou mít drobné nedodělky. Vše posoudí rokování organizačního výboru.
logo Stavba roku 2013.jpg
Sr na fac Semeráda.gif
logo OA.gif
Gestorem nymburských staveb je Eva Rathousová, která se domnívá, že Kolínsko je investory více vyhledávané než Nymbursko díky automobilce T.P.C.A. a s tím souvisejících aktivitách.
OA věž.jpg
V úterý 26. listopadu 2013 se uskutečnilo společné jednání prezídia Obchodního grémia a organizačního výboru Stavba roku. Za místo jednání byla vybrána sborovna Obchodní akademie Kolín. Škola, kterou v 19. století Obchodní grémium založilo. Řízení prestižního zasedání se ujmul Aleš Zahajský. O uvítací proslov se postaral gremiální viceprezident Jan Dufek. Gestoři resp. členové organizačního výboru Stavba roku 2013 Jiří Pospíchal, Marie Matyášová, Miroslav Kulhánek a Petr Linart seznámili přítomné s průběhem navrhování stavebních děl, které bude ukončeno 31. ledna 2014. S následným rokováním se podle člena gremiálního prezídia Václava Kmocha počítá v únoru. Podle přítomného ředitele stavební školy Jindřicha Synka se počítá s ukončením tohoto ročníku dne 25.6.2014 formou ceremoniálu. Na závěr byl za dohledu laureátky Ludmily Bílé slavnostně podepsán pamětní list, jehož realizace se obřadně zhostili právnička Veronika Dvořáková, ekonomka Veronika Svobodová, představitel školské rady Miroslav Kaisler a za Kutnohorsko Jiří Klečák. Listunu pro příští generace převzal do úschovy ředitel akademie Dušan Zahrádka.
stojící Dufek s úvodní řečí a sedící účastníc na AZi.JPG
Zh Kmoch na AZ.JPG
Zh ukazuje pamětní list Zahrádkovi na AZ.JPG
Zh a org.výbor na AZ.JPG
Práchovna obraz.JPG
Komise výstavby a rozvoje města měla na jednání 29. ledna 2014 v zasedací síni stavebního úřadu jako svůj hlavní bod navržení staveb na výroční ceny 2013. Navržena byla osmička rozmanitých stavebních děl bytové, dopravní a průmyslové výstavby. Po ukončení navrhování konstatoval organizační výbor, že se sešly návrhy od všech gestorů. V únoru se sejde organizační výbor v secesní vile ASYS aby nominované stavby zařadil do kategorií.
pro Li fotka secesní ASYS.gif
žurnál 2014 měsíc 2 strana 10.jpg
ořízlé rokování na web.jpg
Rokování organizačního výboru proběhlo 10. února 2014 v Kolíně
Dufek a promítání na rokování v secesní vile na web.JPG
IMG_1184  na web.JPG
IMG_1208 na web.JPG
IMG_1209 na web.JPG
Pittel Sr2013.jpg
kategorie pozemní stavby Kolínska - gest. J.Pittel a P.Linart
 
Výrobní závod BIOENERGO ul. Pod Hroby v Kolíně
Rodinný dům T. Vondráka na stp. 8062 ul. Míru v Kolíně
Výrobna cukrovinek Musilová Pňov-Předhradí
Bezdotyková automyčka ul. Mikuláše Alše v Kolíně
Obchod PROFIZOO čp.1044 ul. Kremličkova v Kolíně
Volejbalové kurty Borky v Kolíně
Adaptace prostor v divadle na galerii v Kolíně
Adaptace přístavního domku na restauraci ul. Rybářská v Kolíně
Rekonstrukce Základní školy Bezručova v Kolíně
Budova patologie v nemocnici v Kolíně
Workoutové hřiště ul. Brankovická v Kolíně
Budova asistované reprodukce PRONATAL v Kolíně
Výrobní závod Ingersoll-Rand na stp.478 v ko.průmyslové zóně
Výrobna STACHEMA v Červených Pečkách
Rekonstrukce Mateřské školy Masarykova v Kolíně
Administrativní budova Autodoprava Honz u Veltrub
Linart Sr2013.jpg
Matyášová Sr2013.jpg
kategorie stavby Kutnohorska - gestor M.Matyášová
 
Rekonstrukce Spolkového domu čp.146 ul. Lierova v Kutné Hoře
Rekonstrukce tvrze Malešov
Rozhledna z kyklopského zdiva na Kaňku
Přestavba sokolovny v Malíně
Řadové domy Za Netřebským špejcharem v Církvici
Úpravy Městských sadů v Kutné Hoře
Rodinný dům čp.1036 ul. Liliová v Kutné Hoře
Rodinný dům čp.1038 ul. Jasmínová v Kutné Hoře
Regenerace sídliště v Kutné Hoře
Bytový dům čp.648 ul. Waldhauserova v Kutné Hoře
Rekonstrukce budovy čp.6 ul. Ku Ptáku v Kutné Hoře
Rekonstrukce domu čp.171 ul. Šultysova v Kutné Hoře
Kulhánek Sr2013.jpg
kategorie dopravní stavby Kolínska - gestor M.Kulhánek
 
Umělé minihřiště na Jiskře v Kolíně
Hřiště školní družiny ul. Kmochova v Kolíně
Chodníkový přivaděč k zálabským strojírnám v Kolíně
Odbočovací pruhy z výpadovky na St. Kolín resp. Libenice 
Zahrada Mateřské školy Kollárova Český Brod
Rekonstrukce hřiště Základní školy Prokopa Velikého v Kolíně
Cykloodpočívadlo u visuté lávky v Kolíně
Hřiště Základní školy Sendražice
Školní zahrada Tuklaty
Rathousová Sr2013.jpg
kategorie stavby Nymburska - gestor E. Rathousová
 
Rekonstrukce ul. Letců R.A.F. v Nymburce
Rekonstrukce penzionu Bomber v Přerově n/L
Bytový dům ul. Lázeňská v Poděbradech
Most přes Cidlinu v Libici
Areál firmy NorWit v Pískové Lhotě
Kdo o Sr ....PRES.gif
Ministr dopravy v reakci na svolání velké výroční poroty na Facebooku odpověděl 16.4.2014 představiteli organizačního výboru
ministr Prachař odpovídá Zh ke kategorii dopravní stavby.gif
široký čb. výroční porota.JPG
VELKÁ VÝROČNÍ POROTA 29.dubna 2014
Velká výroční porota se sešla ve východním křídle zámeckého paláce a po úvodním vystoupení spolkového předsedy Aleše Zahajského hlasování za organizační výbor řídil triumvirát gremiální viceprezident Jan Dufek, ředitel školy Jindřich Synek a průmyslník Pavel Kolář. Hlasovací lístky odevzdalo místopředsedkyni měšťanského výboru Janě Zahajské 32 porotců z řad odborných pedagogů stavební školy, referentů stavebního úřadu a představitelů různých profesí jako např. hygienička Marta Havlíčková, ředitel finančního úřadu Josef Herel, projektant Martin Škorpík, laureáti Jarmila Pavlíčková a Petr Adámek, starostové Miroslav Kaisler a Bohuslav Machůrka, ekonom Karel Sova nebo inspektor Jiří Hnilička.
web Zj sbírá hlasy od triumvirátu.JPG
web Rathousová, Linart.JPG
web Matyášová, Klečák.JPG
web zasedání.JPG
Hlavní cenu obdržela nová výrobna STACHEMA v Červených Pečkách. V kategorii staveb Kutnohorska získala výroční cenu rozhledna z kyklopského zdiva na Kaňku, v kategorii staveb Nymburska získal výroční cenu most přes řeku v Libici nad Cidlinou a v kategorii dopravních staveb Kolínska získala výroční cenu křižovatka na státovce s odbočovacími pruhy pro Starý Kolín resp. Libenice.
web Zh čb mezi porotci.JPG
web Kulhánek ve stoje mezi porotci.JPG
web Pittel ve stoje mezi porotci.JPG
web čb obrác Dufek Kolář Synek.JPG
Dopravní

Dopravní

ocenění tentokrát padlo křižovatku s odbočovacími pruhy
GENERÁLNÍ STAVEBNÍ OBŘAD 10.června 2014 v Kolíně
Regionální

Regionální

představitelé Kutnohorska a Nymburska Jiří Klečák resp. Milan Pour
výroční certifikát Sr2013 Č.Pečky.bmp
V úterý 10. června 2014 uspořádal organizační výbor STAVBA ROKU v Kolíně generální stavební obřad. Ceremoniál pro všechny kategorie uváděl spolkový předseda Aleš Zahajský a uskutečnil se ve sportovní hale stavební školy v zálabském lesoparku Borky. Výroční certifikáty představili gestoři Marie Matyášová, Miroslav Kulhánek, Eva Rathousová a Petr Linart. Po podepsání významnými regionálními představiteli Nymburska, Kutnohorska a Kolínska, což je jádro spádového území krajské Odborné stavební školy s učilištěm v Kolíně, předávali prestižní listiny ředitel Jindřich Synek, obchodník Jan Dufek a průmyslník Pavel Kolář.
web generální Zh Dufek Kolář Synek.JPG
výroční certifikát Sr2013 Libice.bmp
Certifikačními autoritami tentokrát byli pedagog Jiří Vokřál, ředitel Finančního úřadu Josef Herel, představitel Nymburska Milan Pour, představitel Kutnohorska Jiří Klečák, kapitán Staré gardy Aleš Blecha, hygienička Marta Havlíčková, autorizační inspekor Jiří Hnilička, projektant Jiří Pospíchal.
web generální Havlíčková podepisuje.JPG
výroční certifikát Sr2013 státovka.bmp
Mezi hlavními aktéry oceněných stavebních děl se mimo jiné představili statik Zdeněk Dobiáš (SATER-PROJEKT), městský zastupitel Lubomír Nymburský (středočeský Krajský úřad), manažerka Vladimíra Rosenthalerová (JHP)  stavitelé Roman a Tomáš Procházkové (V.P.Procházka), ředitel Radim Novák (STACHEMA), podnikatel Michal Holík (České vinařství), náměstek Tomáš Račák (SÚS) či projektanti Lucie Puncmanová nebo Roman Šaur.
web generální Zh Rosethalerová Dufek Kolář.JPG
deník generální obřad (2).bmp
web generální Nymburský.JPG
web generální Synek.JPG
web generální Novák Dufek.JPG
web generální Šaur Zh.JPG
Nový rastrový obrázek.bmp
výroční certifikát Sr2013 Kaňk.bmp
web účastníci uprostřed Fleková.JPG
VÝROČNÍ STAVEBNÍ OBŘAD 19.června 2014 na Kaňku
web Matyášová rituální klíč - oválná fotka.bmp
Hlavní dveře do oceněné rozhledny z kyklopského zdiva na Kaňku otevřela rituálním klíčem Měšťanského spolku vlastníků budov gestorka Marie Matyášová, která pak klíč vložila do knižní kazety místopředsedkyně Jany Zahajské. Většina účastníků pak vyšla nahoru po svých a oželela tak moderní kabinu výtahu. Výroční certifikáty STAVBA ROKU podepisovaly tentokrát tyto certifikační autority: za Kutnhorsko porotce Jiří Klečák, laureátka Jarmila Pavlíčková, dopravní expert Miroslav Kulhánek, ekonomka Veronika Svobodová, inspektor Jiří Hnilička, podnikatel Petr Linart, spotrovec Josef Málek a spolkový předseda Aleš Zahajský.
web Zh Pavlíček.JPG
web Hnilička Dufek.JPG
web Klečák Dufek Zh.JPG
web Ver. Svobodová Flek Zh.JPG
Výroční certifikáty nahoře předávali gremiální viceprezident Jan Dufek, pastor František Flek a porotce Josef Pavlíček. Prestižní ocenění pak převzali:
za investora Michal Holík
za projektanta Roman Šaur
za zhotovitele Vilém Plášil.
web Šauer Plášil Holík s certifikáty z úhlu.bmp
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one