Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
IMG_3026 (2).JPG
generální stavební obřad
IMG_3015.JPG
generální v Presu.JPG
IMG_3066.JPG
IMG_3053.JPG
IMG_3044.JPG
IMG_3028.JPG
V úterý 20. října 2015 se v atriu kolínské stavební školy uskutečnil prestižní ceremoniál, který za organizační výbor Stavba roku Střední Čechy uváděl Aleš Zahajský a zúčastnili se ho i zástupci neziskovek, jako např. ředitelka Spirály pomoci o.p.s. Jana Kuncířová nebo členka školské rady Střední odborné školy stavební Jana Zahajská. Výroční certifikáty pro oceněné stavby zn. 8K, 13F, 25D, 28P, 15N a 44R čestnými podpisy opatřili gremiální viceprezident Jan Dufek za korporace, ředitelka obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí Barbora Suchá za svěřenou  státní sociální oblast, náměstek krajského hejtmana Marek Semerád za Středočeský kraj, člen předsednictva Spolkové rady Jaroslav Kupr za spolky, ředitel školy Jindřich Synek, gestoři kategorií Josef Pavlíček, Petr Linart, Miroslav Kulhánek, Marie Matyášová, Jiří Hnilička, hygienička Marta Havlíčková za instituce a kadeřnice Romana Nováková za živnostníky.
IMG_3039.JPG
IMG_3020.JPG
IMG_3063.JPG
IMG_3076.JPG
Ředitelka Barbora Suchá během ceremoniálu oficiálně oznámila říjnové otevření krajského konzultačního střediska NIPI a oslovila studenty stavebky ve věci spolupráce na úseku bezbariérového prostředí, na které je v obecném zájmu třeby myslet při projektování nebo provádění staveb. Na znamení budoucí spolupráce obecně prospěšné společnosti a školy si podala ruce s ředitelem Jindřichem Synkem.
IMG_3048.JPG
IMG_3057.JPG
deník generální Výstřižek.PNG
Zh Pavlíček Synek Výstřižek.PNG
Výstřižek certi dopravní.PNG
13F fasady-rondo hlavní výroční 2014.jpg
Hlavní výroční cenu porotci udělili stavebnímu dílu fasády rondo-kubistických domů čp.129,130,131 ul. Na Hradbách, Kolín
V kategorii pozemní stavby Kolínska získala výroční cenu bezbariérová zahrada Domova pro seniory v Kouřimi, v kategorii dopravní stavby Kolínska získalo výroční cenu parkoviště u nemocnice na parcelách 2539/18 a 2539/21 ul. Žižkova v Kolíně, v kategorii stavby Nymburska získala výroční cenu cyklostezka Kostelní Lhota - Sadská, v kategorii pozemní stavby Kolína získala výroční cenu rekonstrukce domova důchodců čp.64, v kategorii stavby Kutnohorska získal výroční cenu vojtěšský akvadukt Bylanka na Žižkově, Kutná Hora.
IMG_2923.JPG
IMG_2928.JPG
IMG_2911.JPG
IMG_2899.JPG
IMG_2910.JPG
IMG_2906.JPG
velká výroční porota
zasedla ve vestibulu sportovní haly kolínské stavební školy (ulice Brankovická čp.1417 v Kolíně V) při pátku 15. května 2015 a tajným hlasováním rozhodla o udělení výročních cen v 6 kategoriích a také hlavní výroční ceny STAVBA ROKU STŘEDNÍCH ČECH. V úvodu jednání byly přivítáni čtyři desítky porotců v čele s laureátkou Jarmilou Pavlíčkovou. Program zasedání vedl představitel organizačního výboru Aleš Zahajský a jednotlivé kategorie gestorsky uváděli Miroslav Kulhánek, Jan Forejt, Michala Tesaříková, Josef Pavlíček, Eva Rathousová a Jozef Pittel. Po kategoriích hlasování řídili průmyslník Pavel Kolář, pedagožka Lucie Rovenská, obchodník Jan Dufek, filosof Milan Kořínek, podnikatel Jaroslav Kupr a zástupce ředitele stavební školy Jiří Vokřál. Finální hlasování pak odřídil ředitel Jindřich Synek, který byl zařazen do všeobecné městské encyklopedie KOLÍNSKÉ POJMY pod samostatné heslo a příslušný díl encyklopedie mu po hlasování předala hygienička Marta Havlíčková, dlouholetá porotkyně. Kazetu s elektronickým dílem J. Synkovi podepsali kolegové z řídícího triumvirátu. U příležitosti významného životního jubilea pak řediteli Střední odborné školy stavební s učilištěm a předsedovi tenisového klubu L.T.C. Kolín pogratulovali úřadující Osobnost Kolína Jan Dufek za korporace v čele s obchodní firmou ASYS a doktorka Zdeňka Kořínková za veřejnost v čele se Svazem postižených civilizačními chorobami.
IMG_2916 (2).JPG
IMG_2896.JPG
IMG_2912.JPG
IMG_2913.JPG
IMG_2936.JPG
kategorie stavby Kutnohorska - gestor Marie Matyášová
Matyášová.jpg
Kouřimská brána čp.158 ul. Tylova, Kutná Hora
ulice Havlíčkova, Nové Dvory
historický dům čp.696 ul. Na Sioně, Kutná Hora
vojtěšský akvadukt Bylanka na Žižkově, Kutná Hora
adaptace panského špýcharu na sokolovnu, Kácov
řadové rodinné domy Třešňovka-Provaznice, Kutná Hora
historický dům Oblastní charity čp.503 ul. Tylova, Kutná Hora
parkoviště u Tylova divadla, Kutná Hora
intenzifikace čistírny odpadních vod, Čáslav
komunikace ke kostelu Nejsvětější Trojice ul. Polní, Kutná Hora
zateplení obvodového pláště nemocničních budov, Čáslav
kategorie fasády Středolabí - gestor Jiří Hnilička
Hnilička.png
průčelí Městského spol. domu čp.109 ul. Zámecká, Kolín
fasáda Základní umělecké školy čp.24 ul. Sokolská, Kolín
průčelí sokolovny čp.14 ul. Kmochova, Kolín
fasády rondo-kubistických domů čp.129,130,131 ul. Na Hradbách, Kolín
rekonstrukce fasády Základní školy ul. Prokopa Velikého, Kolín
kategorie dopravní stavby Kolínska – gestor Miroslav Kulhánek
Kulhánek.JPG
chodník ul. Radovesnická, Štítary
úprava vnitrobloku ul. Družstevní, Kolín
veřejná kanalizace Týnec n/L
rekonstrukce místní komunikace Tatce
stavební úpravy okolí nádraží Český Brod
parkoviště u nemocnice na pp.2539/18,2539/21 ul. Žižkova, Kolín
rekonstrukce silnice III. třídy v úseku I/12 – II/329 Cerhenice
veřejný vodovod Cerhenice
výstavba vodovodu Toušice
rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká, Český Brod
kategorie pozemní stavby Kolína – gestor Jozef Pittel
Pittel.png
rekonstrukce hřiště Šachovnice, Kolín
rekonstrukce kožního pavilonu L nemocnice ul. Žižkova, Kolín
rekonstrukce domova důchodců čp.64, Kolín
rekonstrukce fotbalového stadionu v Borkách, Kolín
provozovna zámečnictví MOZEZ čp.1552 ul. K Vinici, Kolín
rekonstrukce objektu sportovního centra TROJKA ul. Polepská, Kolín
kategorie stavby Nymburska - gestor Eva Rathousová
Rathousová.JPG
opěrná zeď ul. Velké Valy, Nymburk
cyklostezka Kostelní Lhota, Sadská
rekonstrukce autobusového nádraží, Poděbrady
kategorie pozemní stavby Kolínska – gestor Petr Linart
Linart.jpg
výzkumně-vývojová provozovna Dirac Industries v průmyslové zóně Ovčáry
rekonstrukce návsi Nebovidy
autosalon Peugeot Unikom na pp.969/9 ul. Osecká, Sendražice
sportovní hřiště ul. Na Bahně, Vrbčany
průmyslový závod Ingersoll Rand v průmyslové zóně, Ovčáry
rekonstrukce mateřské školy, Velim
rekonstrukce Dvořákova rodinného domu Starý Kolín
školní poradenské centrum čp.12 nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod
bezbariérová zahrada Domova pro seniory, Kouřim
Nominační rokování 10. března 2015
které se konalo v secesní vile ASYS v Kolíně, nominovalo 44 stavebních děl na výroční ceny 2014. Zasedání organizačního výboru STAVBA ROKU STŘEDNÍ ČECHY zahájil představitel Aleš Zahajský a řídil ho průmyslník Pavel Kolář. Hlavní proslov měl obchodník Jan Dufek a k jednotlivým kategiriím vystoupili gestoři Miroslav Kulhánek, Petr Linart, Jiří Hnilička, Jozef Pittel a Marie Matyášová. Zařazení do kategorií vedl ředitel Jindřich Synek. Na jednání za organizační výbor vystoupil Josef Pavlíček, za starosty Milan Pour. Jednání se za stavební školu zúčastnil pedagog Jaroslav Kubeš, za Obchodní akademii ředitel Dušan Zahrádka a za Osobnosti roku laureát Petr Adámek.
KOV na web.gif
Ve velimské karosárně KOV, patřící rodině průmyslníka Pavla Koláře, se uskutečnilo gremiální zasedání, v jehož podstatné části organizační výbor prostřednictvím svých gestorů prezentoval průběh navrhování staveb. Během zasedání obdržela gestorka Eva Rathousová vitrinovaný kachel z rukou daňového poradce Martina Němce za dlouholetou práci v bankovní radě komory a gremiálním prezídiu a gestorka Marie Matyášová stoletou knihu kutnohorské architektury za příkladnou práci v organizačním výboru.
org. ve Velimi AZ web Matyášová Pavlíček.JPG
org. ve Velimi AZ web Linart a další.JPG
org. ve Velimi AZ web Rathousová Martin Němec.JPG
org. ve Velimi AZ web Kulhánek Matyášová.JPG
Hned po vyhlášení začátku navrhování začaly představitelům organizačního výboru chodit podněty na vhodná stavební díla. Na konci října jejich počet překročil desítku. Novým reprezentantem stavební školy v organizačním výboru se stal Jaroslav Kubeš, který nahradil Jiřího Pospíchala z důvodu jeho odchodu do důchodu.
AZ web 2599.JPG
Obchodní grémium vyhlásilo zahájení navrhování stavebních děl na Stavbu roku středních Čech. Spádové území s centrem v Kolíně je vymezeno 3 okresy, do kterých bylo vypsáno v letošním ročníku 6 kategorií. 
Zh gratuluje Zahrádkovi.JPG
AZ web 2622.JPG
AZ web 2613.JPG
OA s termínem zasedání.png
Zahájení nového ročníku bylo vyhlášeno na gremiálním zasedání ve sborovně kolínské Obchodní akademie.
logo Sr Hampl.png
Spádové území je vymezeno středním Polabím (viz mapa z roku 1720), nyní nazývaným středními Čechami s centrem v Kolíně
mapa středního Polabí roku 1720.JPG
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one