Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.
S2015 oceň. lávka v Rak. deníku Výstřižek.PNG
galerie deníku generál S2015 Výstřižek.PNG
koláž ceS2015.png
generální stavební obřad
účastníci S2015.JPG
jako společenský vrchol celé procedury se uskutečnil 28.června 2016. Na ceremoniál v areálu sportovní haly Kolín - lesopark Borky navázalo slavnostní zakončení školního roku, kterého se zúčastnili zaměstnanci stavební školy, hlavní opory organizátorů STAVBA ROKU střední Čechy. Stavební obřad, poprvé konaný v exteriéru, uváděl Aleš Zahajský. Organizační výbor připravil výroční certifikáty pro hlavní účastníky výstavby oceněných staveb, které podepsali vybraní porotci profesí projektant, architekt, manžer, pedagog, starosta, ekonom, technik, stavební inženýr.
sedící účastníci S2015.JPG
zaměstnanci stavebky S2015.JPG
generální S2015 na svobodainfo Výstřižek.PNG
Zj Dufek S2015.JPG
Kolář Vančovi ceS2015.JPG
Linart předává Říhovi ceS2014.JPG
Dufek aktéři LTC S2015.JPG
Madejová gratuluje aktérům Říčany S2015.JPG
Dufek Synek S2015.JPG
generální S2015 v deníku Výstřižek.PNG
aktéři Klášterní Skalice S2015.JPG
gremiální obřad avizovaný na svobodainfo Výstřižek.PNG
S2015 na webu Národní rady Výstřižek.PNG
první certifikační podepisování se uskutečnilo v Praze
certi S2015 podepsaný NRZP.png
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je od 11. prosince 2014 zapsaným spolkem s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace: European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International. NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době má 103 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců. Právě na středočeskou organizační jednotku Národní rady se obrátil ve věci spolupráce organizační výbor.
Vecková podepisuje certi na Karlíně.JPG
Výroční certifikát kategorie bezbariérová STAVBA ROKU střední Čechy na Karlínském náměstí podepsali 9.června 2016 na zasedání výboru Národní rady krajská předsedkyně Jiřina Vecková a krajská koordinátorka Marie Madejová.
Madejová podepisuje certi na Karlíně.JPG
O udělení výročních cen velká porota rozhodla hlasováním
velká porota zezadu S2015 čb.JPG

Ve středu 27. dubna 2016 zasedla velká výroční porota, aby rozhodla ve věci 27 nominovaných stavebních děl o udělení výročních cen STAVBA ROKU střední Čechy 2015. Mezi několika desítkami povolaných porotců ze širokého profesního a společenského spektra ani letos nechyběla projektantka Blanka Kopáčková, resp. Jana Kuncířová ze Spirály pomoci nebo Miroslav Kulhánek z dopravní komise městské rady či starostka Danuše Dušková nebo laureát Petr Adámek. Poprvé v porotě zasedla např. hygienička Michaela Pajerová, nebo Gabriela Čmugrová z Hasičského záchranného sboru nebo Václav Zavřel ze stavebního úřadu, koordinátorka krajské Národní rady Marie Madejová či odborný pedagog Milan Kolek. Oceněné stavby (níže ve snímcích) ve vyhlášených 4 kategoriích:

Zh učebna porota S2015 čb.jpg
kategorie pozemní 14P rekonstrukce tenisové haly LTC v Kolíně
kategorie dopravní 3D dokončení řepařské drážky do Býchor
kategorie středočeská 20S dřevěná lávka v Klášterní Skalici
kategorie bezbariérová 27B denní stacionář OLGA v Říčanech
stavba-roku-logo.png
Zh vestoje mezi velká porota.jpg
velká porota S2015 deník Výstřižek.PNG
Klára Breznerová, Šárka Lindnerová velká porota.jpg
Suchá Madejová velká porota.jpg
Charvát velká porota.jpg
Čmugrová Kopáčková velká porota.jpg
Synek hlasuje velká porota.PNG
velká porota S2015 svobodainfo Výstřižek.PNG
žurnál 30. Výstřižek.PNG
Dufek u promítané Sroku.jpg
Velká výroční porota byla na návrh Jiřího Vokřála, zástupce ředitele kolínské stavební školy, svolána na 27. duben 2016. Viceprezident Jan Dufek (na snímku) připravuje s Jiřím Hamplem pro zasedání novou moderní verzi webu organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy. Na snímku je stávající verze z roku 2013.
rokování Sroku2015 deník Výstřižek.PNG
rokování 15. března 2016
rokování u oken.JPG
Na rozhodnutí organizačního výboru od února čekalo 32 stavebních děl. Další byla z formálních důvodů nepřijata. Většina řádně navržených staveb byla po rozpravě zařazena do jedné ze 4 vyhlášených kategorií. Rokování v Kolíně se uskutečnilo  v secesní vile ASYS.  Zařazování staveb do kategorií se účastnila většina gestorů. Zasedání zahájil Aleš Zahajský a následné úkony podle programu provedli Jan Dufek, Pavel Kolář a Milan Kolek. Do kategorií pozemní a bezbariérové bylo nominováno po 5 stavbách, do kategorie středočeské bylo nominováno 11 staveb a do kategorie dopravní bylo nominováno 6 staveb. Pět navržených staveb bylo vyřazeno, neboť podle úsudku organizačního výboru nesplnily návrhy některé kritérium.  Proti rozhodnutí organizačního výboru se nelze  odvolat. Seznam všech nominovaných staveb je v tabulce níže. Jejich zobrazení je na webu organizačního výboru http://stavbaroku-strednicechy.cz/aktualni-rocnik.html
rokování u skříní.JPG
V   P D S B stavební díla nominovaná na Stavba roku střední Čechy 2015
  1.        1     cyklostezka Veltrubská ul. v Kolíně
  2.      1       spolkový dům v Cerhenicích
  3.        1     dokončení řepařské drážky do Býchor
  4.          1   sportovní hala u 5. zákl. školy v Mladé Boleslavi
  5.          1   viladům Yard Resort v Předboji na P-Východ
  6.            1 Základní škola Roztoky na P-Západ
  7.        1     rekonstrukce fotbalového hřiště ve Velimi
  8.          1   lávka v Hýskově u Berouna
1 9.               
1 10.             
  11.        1   rekonstrukce Dačického domu v Kutné Hoře
  12.          1 rekonstrukce ulice Milady Horákové v Poděbradech
  13.        1   silnice Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
  14.    1       rekonstrukce tenisové haly LTC v Kolíně
1 15.             
  16.          1 oprava komunikace na hrázi Konopištského rybníka
  17.        1   rek. domu čp.52 na nám. Smiřických v Kostelci n.Č.l.
  18.        1   dílenský areál DAGROS v Kostomlatech n/L
1 19.             
  20.        1   dřevěná lávka v Klášterní Skalici
  21.        1   plavecký bazén v Mladé Boleslavi
  22.        1   Skautský dům v lesoparku Sanatorka  v Kostelci n.Č.l.
1 23.             
  24.      1     víceúčelové hřiště v Bečvárech
  25.        1   bytová Rezidence Husova v Nymburce
  26.          1 kulturní dům Český Brod
  27.          1 denní stacionář OLGA v Říčanech
  28.      1     naučná stezka v Cerhenicích
  29.    1       adaptace vodárenské věže na rozhlednu v Kolíně
  30.      1     dětské hřiště - ulice U nemocnice v Kolíně
  31.    1       podnikatelský inkubátor v u zámku Kolíně
  32.    1       snížení ener. náročnosti dílen stavebního učiliště v Kolíně
5 32 5 6 11 5 součty
žurnál 27. Výstřižek.PNG
žurnál 28. Výstřižek.PNG
koláž fotek Sroku2015 Výstřižek.PNG
Vyhlášené kategorie ročníku 2015, do kterých organizační výbor 15. března zařadí navržená stavební díla:
pozemní stavitelství
dopravní stavitelství
středočeské stavitelství
bezbariérové stavitelství
org Zahrádka, Suchá, Pavlíček, Hnilička, Kulhánek, Linart.JPG
studentky akademie.JPG
Organizační výbor v nové sborovně kolínské akademie, dlouhodobě ke všeobecné spokojenosti řízené Dušanem Zahrádkou, stanovil pro navržená stavební díla ročníku 2015 méně kategorií než před rokem. První letošní zasedání organizačního výboru zahájil gremiální viceprezident Jan Dufek. Do čtyřech kategorií bude podle návrhu ředitele Jindřicha Synka roztříďováno několik desítek staveb, jak se mohla přesvědčit delegace studentek Obchodní akademie Kolín. U některých může výbor odůvodněně rozhodnout o vyřazení. Mezi takové důvody patří její nedokončení nebo naopak dokončení již v jiném než hodnoceném roce. Také pokud navrhovatel nedodá fotodokumentaci nebo dobá nepřesnou identifikaci, bývá často důvodem k vyřazení. Proti rozhodnutí organizačního výboru není odvolání přípustné. Novinkou mezi kategoriemi jsou bezbariérové stavby. Vyhlášení této kategorie byla přítomna ředitelka obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí Barbora Suchá. S obsazeností jednotlivých gescí přítomné seznámil představitel výboru Aleš Zahajský. Výbor se také dohodl na březnovém termínu nominačního rokování.
Cyklostezky patří už několik let mezi často navrhované stavby.
Zh rozhovor poprvé na svobodainfo Výstřižek.PNG
Kuželová arch. portrét.JPG
Architektka Michaela Kuželová je novým gestorem organizačního výboru. Jí svěřený region tvoří Černokostelecko. Na otázku redakce Spolkové rady "Jak vnímáte Vaši lokalitu a její sounáležitost se se středolabským regionem?" odpověděla: Můj tatínek s oblibou říká Kostelec nad Černočernými lesy. A je to vlastně tak. Krajina je tu jiná než u Kolína, Nymburka … střední Polabí nejsme, ale střední Čechy určitě ano. Přestože magnetismus Prahy je obrovský, vazby Kostelecka na Český Brod, Kolín a Kutnou Horu byly, jsou a budou.
medovina Linart.JPG
Gestoři tvoří jádro organizačního výboru Stavba roku. Gestoři jsou vztaženi ke kategorii nebo regionu. Na obrázku jsou Miloslava Tvrdíková a Miroslav Kulhánek. Práce gestorů je pilířem navrhovací etapy procedury udílení výročních cen. Teprve na základě jejich činnosti může organizační výbor věcně zasednout. Gestor Petr Linart k očekávání návrhů povedených staveb nechal připravit medovinu.
Tvrdíková Kulhánek gestoři.JPG
Organizační výbor zasedne v lednu 2016, aby schválil kategorie na základě dosud podaných návrhů.
Sroku průběh 2015 v deníku Výstřižek.PNG
Zima poslední dvě desetiletí dodává návrhy na ocenění povedených stavebních děl roku. Podněty nebo nominační návrhy lze pohodlně poslat ale také osobně přijít a listinu v Kolíně předat. Stačí zazvonit u branky v Šotnovské ulici a vyjít schody nebo jen anonymně vhodit do schránky..
IMG_1294.JPG
nadpis Střední Čechy mfDNES.JPG
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one