Šotnovská 580
Kolín II
280 02 Kolín
331@email.cz
tel. 603 44 77 40
Upozornění podle zákona o ochraně spotřebitele vydaném ve sbírce pod č. 634/1992: Jestliže dojde mezi smluvními stranami ke sporu, má zájemce právo spor řešit mimosoudně. Návrh na toto řešení sporu podle příslušného zákona o ochraně spotřebitele podá u České obchodní inspekce. Patřičné podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.K zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba inspekci přiložit dokumenty, zejména doklad o dosavadním neúspěšném pokusu o řešení sporu.

stavební kancelář, odhady nemovitostí, projekty, dozor, rozpočty, inženýrská činnost, atd.

Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

převzal 19. července 2010 v obřadní síni radnice v Kolíně za své záslužné počiny prestižní cenu Otakarův reliéf pro výroční Osobnost
modré logo HC Reality na web.jpg
kachel zamodřelý.JPG
Zh seče mezi stromy.JPG
Zh repredres na web AZ.JPG
Zh na snowboardu sjíždí.JPG
Zh na cyklostezce Okružní.JPG
Zh tenista n web AZ.JPG
Zh na bruslích AZ.JPG
dosud vydané

dosud vydané

knižní a elektronické díly encyklopedie
AZkvíz logo.PNG
ŽURNÁL Kolína

ŽURNÁL Kolína

přináší jedinečné informace
Výroční sloupec

Výroční sloupec

historie certifikátů Stavba roku byl instalován do kanceláře Aleše Zahajského.

stavební obřady

IMG_3965 na az.JPG
deník čáslav hasičská Výstřižek.PNG
Stavební obřad v původně královském městě Čáslav sice zahájila dvojice Renata Krutská a Aleš Zahajský, ale hlavními personami byla trojice kutnohorský ředitel Jiří Pokorný, čáslavský starosta Jaromír Strnad a velimský průmyslník Pavel Kolář, který je v čele hlavního organizátora od roku 2005.  Každý ze zmíněné trojice  představuje na veřejnosti přirozenou autoritu, jejichž výstupy se vyplatí pozorně poslouchat. Zvláště když každý z nich má navíc za sebou obdivuhodný podíl na realizaci významných staveb. Právě taková výstavba stavebních děl následně uznaných odbornou a laickou veřejností je myšlenkou soutěže STAVBA ROKU střední Čechy.
svobodainfo o hasič čáslav Výstřižek.PNG
IMG_3871.JPG
IMG_3817.JPG
Ceremoniály se podle druhu konaly v dlouhé historii soutěže STAVBA ROKU na různých místech, podle typu stavby. Ale v pivovaru a ještě k tomu na střeše, tak to bylo 9.9.2017 poprvé. Místem konání byl Kostelec nad Černými lesy, přesněji Černokostelecký zájezdní pivovar.  Kromě 2 členů velké výroční poroty, 2 gestorů letošní procedury a 6 hlavních aktérů výstavby byla významnou osobností ceremoniálu Olena Kobyshchan. Tato oblíbená členka předsednictva Spolkové rady přinesla na pódium prestižní certifikáty, které ji podepisovali členové delegace organizačního výboru. Šestici předával jmenovité výroční listiny představitel výboru Aleš Zahajský za potlesku několika stovek přihlížejících.

V letech 2012 - 2016 proběhla rekonstrukce dle původního systému, zednické práce provedla firma stavitele Šimka z Kostelce, řemeslné práce provedli strojníci Eliáš, Kabelka a Šafránek za technologického dohledu majitelů pivovaru Tomáše Vodochodského a Milana Starce, který redakci k historii pivovaru řekl, že "celoměděná jednoduchá varní garnitura na přímý otop o objemu vyrážené mladiny měla 160 hektolitrů. Scezovací káď byla postavena v průběhu roku 1932 a kotel na počátku roku 1933.V březnu byla nová varna předána do užívání. Varnu si pivovar vystavěl ve vlastní režii pod vedením projektanta Františka Vaníčka. Součástí výstavby nové varny byla i elektrifikace závodu a výstavba předehřívače. Poslední várka proběhla 3.6.1987 a poté sloužila jako kotel k ohřevu teplé vody pro byty v pivovaru, čímž došlo ke zničení topného systému a postupně byla varna rozkrádána.Oceněná stavba je podle pivovarníků v současnosti jedinou průmyslovou varnu na přímý ohřev v ČR a největší na světě.

Skener_20170910.jpg
Matyášová k terasám na web.PNG
Historická Kutná Hora má řadu význačných staveb. Také nedávno veřejně oceněné terasy v parku u Vlašského dvora mají zajímavou historii, na kterou se redakce spolkové obce dotázala uznávané kutnohorské patriotky Marie Matyášové. Podle této členky organizačního výboru park sousedil s hradební zdí,  která vznikala postupně už od 14. století jako součást příslušenství zázemí Vlašského dvora. „Část příslušela panovníkovi a pozdějším majitelům Vlašského dvora a část tvořila až do r. 1932 soukromá Breuerova zahrada. Továrník Otakar Breuer byl kutnohorským starostou a také zakladatelem Sokola ve městě. V r. 1932 si zahradu pronajala městská obec a r. 1933 založila současný park. Tvořilo ho 7 teras, které se právě ve dvou etapách opravovaly do současné podoby“, řekla gestorka M. Matyášová (na obrázku nahoře se starostou města při stavebním obřadu na terasách).

Zajímavostí ceremoniálu, který v Kutné Hoře proběhl, se účastnila řada významných osobností. Slavnostního předávání certifikátu se také zúčastnil kutnohorský rodák Mistr Jiří Keller s chotí, který žije a pracuje v Londýně a maluje portréty londýnské šlechty a hlavně královské rodiny. „Svá díla vystavuje v galerii u Buckinghamského paláce. Jeho manželka pracuje v Londýně jako restaurátorka.  Zakoupili si v Kutné Hoře historický dům v blízkosti městského parku, který pro potřeby dalších generací zachraňují a třeba se po rekonstrukci veřejnost dočká i nějakého překvapení“, dodala na závěr Marie Matyášová. 
svobodainfo o obřadu terasy.JPG
IMG_3633.JPG

Terasy pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře byly dalším dějištěm stavebního obřadu. Delegace organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy sem přijela podepsat a předat výroční certifikáty.  Na dolním obrázku vlevo je po podepsání Miroslav Kulhánek, uvádějící Aleš Zahajský, přebírající Jiří Janál a po předání Josef Pavlíček. Na snímku vpravo jsou zprava představitelé města - místostarosta Josef Viktora a starosta Martin Starý.

IMG_3637.JPG
IMG_3652.JPG
OBZORY Kutnohorska o chystaném obřadu.JPG
Jiřina Vecková podepisuje certi.JPG
Také červenec patří mezi měsíce, kdy procedura STAVBA ROKU střední Čechy nezahálí. Členové organizačního výboru se na dovolené vystřídají a organizační zabezpečení tak netrpí. Fotografie vlevo zachycuje plně respektovanou předsedkyni Jiřinu Veckovou, která v pražském sídle krajské Národní rady podepisuje výroční certifikát pro hlavní aktéry oceněného stavebního díla. Na pravém snímku občany milovaný starosta Bohuslav Machůrka u gremiálního sloupu po převzetí certifikátu za veřejně oceněnou stavbu Spolkového domu v Ovčárech. Gremiální sloup ve Středolabí slouží k vystavení sedmi výročních certifikátů z odlišných ročníků. Nyní je umístěn ve stavební kanceláři podniku Aleš Zahajský.
Machůrka na AZ.JPG
IMG_3569 čb.jpg
Ve čtvrtek 29. června 2017 se konal další stavební obřad, tentokrát ve sportovní hale stavební školy ve Středolabí. Cílem bylo podepsání výročních certifikátů, o jejichž přidělení rozhodla svým hlasováním velká výroční porota. První podpis před pedagogy Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín, mezi kterými nechyběl Otto Magát, Marie Bělková, Jindřich Charvát, Veronika Jiráčková, Jan Musil či Tomáš Vilím, na vytištěné certifikáty s vyobrazením příslušného stavebního díla poskytla členka direktoriátu Barbora Suchá. Právě tato ředitelka obecně prospěšné společnosti stojí za kategorií bezbariérovou, jejíž certifikát převzal s povděkem kutnohorský starosta Martin Starý za oceněné stavební dílo Terasy pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře. Listinu mu předali členové direktoriátu - ředitel Jindřich Synek a průmyslník Pavel Kolář. Ceremoniál uváděl člen výboru rodičovského sdružení stavební školy Aleš Zahajský, který připomněl, že absolventi největší kolínské školy se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko - hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním, neboť studium jim dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem.
IMG_3565.JPG
IMG_3571.JPG
Na snímku ze stavebního obřadu zleva Jana Zahajská ze školské rady a Barbora Suchá z NIPI bezbariérové prostředí.
Na snímku ze stavebního obřadu zleva porotci Jaroslava Minaříková a Jan Forejt při podepisování prestižního certifikátu.
IMG_2287.jpg
Předání výročních certifikátů v kategorii bezbariérové se uskutečnilo 6. června 2017 v centrále obecně prospěšné společnosti Spirála pomoci na předmostí Masarykova mostu na kolínském Zálabí. Obecným cílem původně občanského sdružení je přispívat k rozvoji nových metod sociální práce a prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci. K předání byli poctěni: krajský zastupitel Martin Herman, výborový gestor Josef Pavlíček a úřadující laureát Jiří Šafařík. Nebytná byla přítomnost osob s pohybovým postižením, pro které byla bezbariérová rampa zřízena. Obřad uváděl Aleš Zahajský, tentokrát jako představitel krajské Národní rady osob se zdravotním postižením. Kolektiv Spirála pomoci o.p.s. převzal certifikát podepsaný ředitelkou NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. Barborou Suchou. Osobní certifikáty převzali ředitelka Jana Kuncířová a projektant Jaroslav Křivohlavý, jako hlavní aktéři výstavby oceněného díla.
IMG_2277.jpg
Prestižní listinu na snímku podepisuje za organizační výbor úředník Jan Kopáček
IMG_2276.jpg
Výroční certifikát na snímku podepisuje za veřejnost starostka Jitka Vokolková.
IMG_2278.jpg
Stavitel Jiří Šafařík podepisuje na snímku výstavní certifikát za stavební komunitu.
IMG_2275.jpg
Snímek zachycuje projektantku Blanku Kopáčkovou, která podepisuje ocenění za velkou porotu.

Zasedání velké poroty

IMG_3537 čb.jpg
Jednání velké výroční poroty se uskutečnilo ve středu 26. dubna 2017 ve stavební škole. Hklasování po jednotlivých kategoriích řídil direktoriát ve složení:
Kategorie kolínská: ředitel školy Jindřich Synek
Kategorie bezbariérová ředitelka společnosti Barbora Suchá
Kategorie dopravní: gremiální prezident Pavel Kolář
Kategorie pozemní: odborný pedagog Milan Kolek
Před hlasováním v jednotlivých kategoriích vystoupili členové organizačního výboru. Např. k pozemním stavbám architektka Michaela Kuželová. Rozhodováno bylo tajným hlasováním. Do urny bylo odevzdáno třicetsedm platných lístků.
IMG_3561.JPG
IMG_2208.JPG
Na obrázku nahoře okresní novinářka Jana Martinková a býchorský starosta Richard Severa. Na obrázku vlevo představitel organizačního výboru Aleš Zahajský v rámci zahajovacího proslovu představuje porotcům fakta na příslušných webech. Porotci seděli ve třech řadách stavební učebny. V čele učebny seděl direktoriát.
IMG_3540.JPG
Kategorii bezbariérovou představila ředitelka Marie Madejová z Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 
Mezi porotci v jedné lavici usedli gestoři Miroslav Kulhánek a Petr Linart. Hlasování velké výroční poroty se zúčastnila také fyzikářka Eva Vejdělková.
IMG_3549.JPG

Pamětní list s podpisy všech porotců ze zasedání si domů za silného potlesku odnesla specializovaná projektantka Blanka Kopáčková, které listinu předala major Gabriela Čmugrová, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení středočeského HZS.

IMG_3562.JPG
porota v deníku Výstřižek.PNG
žurnál 34.PNG
Mělnický deník s2016 s bodnutím do hrudi.PNG
Svolání velké výroční poroty
kvarteto hlas.lístků S2016.PNG
Direktoriát procedury svolal porotce na středu 26. dubna 2017. Porotci budou mít k dispozici 4 sady hlasovacích lístků. Tajné hlasování bude probíhat odděleně. Podle prezidenta Obchodního grémia - průmyslníka Pavla Koláře je pro porotu nejvíce prezentací zaranžováno v kategorii dopravní. Podle ředitelky obecně prospěšné společnosti NIPI Barbory Suché, která má od státu svěřený úsek sociální politiky, některé stavby nevykazují ve všech prvcích krátkodobé životnosti přesný soulad s příslušnou vyhláškou. Protože jde o změny dokončených staveb a nikoliv o novostavby, mohly být nominovány do příslušné kategorie.
porotce přes svobodainfo Výstřižek.PNG

Nominační rokování 9.3.2017

rokování S2016 pohled od promítačky.jpg
Tradičně v secesní vile ASYS se po roce opět zařazovalo do 4 kategorií. Některé stavby nesplňovaly předem stanovená kategorie a tyto návrhy tak byly vyřazeny. Zasedání rozšířeného organizačního výboru, připraveného korporátním ředitelem Janem Dufkem, předsedal Aleš Zahajský. Nejvíce stavebních děl bylo zařazeno do kategorie pozemní, nejméně do kategorie bezbariérové. S podnětnými návrhy vystoupili architektka Michaela Kuželová, starostka Danuše Dušková a gestorka Marie Matyášová​. Jednání se poprvé zúčastnil stavitel Jiří Šafařík, ​úřadující laureát titulu pro výroční Osobnost, jehož stavební dílo získalo prestižní stavební titul už v 90. letech minulého století.
rokování ponížená na web.jpg
deník o počtu navržených S2016 Výstřižek.JPG
Stavební díla navržená na Stavba roku střední Čechy v ročníku 2016
s1 Administrativní a skladová budova ControlTech v Kolíně, ul. Třídvorská 1574
s2 Hasičská stanice Čáslav, ul. Vrchovská čp.2015
s3 Masojedská chalupa ve skanzenu Kouřim
s4 Bezbariérový vstup Spirála pomoci v Kolíně, ul. Antonína Kaliny 1351
s5 Přístavba Základní školy Juventa v Milovicích
s6 Servisní středisko NISA AIR čp.136 v Bezděčíně
s7 Pavilon ZŠ čp.322 v Líbeznicích
s8 Parkovací dům U Koně v Berouně
s9 Obchodní centrum CENTRAL na Kladně
s10 Prodloužení haly Recticel v Mladé Boleslavy
s11 Rezidence viladomy čp.2026 Černošice
s12 Výstavba polní cesty u Tupadel
s13 Kolejová cesta u Sovenic
s14 oprava mostu v Ronově nad Sázavou
s15 Stáj dojnic v Lánech
s16 Hasičská stanice v Přelouči
s17 Zateplení školy čp.664 v Neratovicích
s18 Rekonstrukce západní školy v Kolíně
s19 Administrativně technický obejkt ČD u nádraží v Kolíně
s20 Rekonstrukce budovy městské policie v Kolíně
s21 Přemostění vodoteče na silnici 3271 u Starého Kolína
s22 Rekonstrukce Veigertovského domu č. p. 8 na Karlově náměstí v Kolíně
s23 Rekonstrukce varny v ul. Českobrodská čp.17 v Kostelci nad Černými lesy
s24 Rekonstrukce fasády radnice ve Škvorci
s25 Rekonstrukce ulice Chelčického v Kolíně
s26 Novostavba objektu pro obchod a bydlení ve Starém Kolíně
s27 Rekonstrukce domu č. p. 205 v Masarykově ulici v Kolíně
s28 Environmentální centrum v Cerhenicích
s29 Bytový dům na st.1297 ve Velkém Oseku
s30 Okružní křižovatka ul. Za pivovarem v Dobříši
s31 Most přes Želivku u Brzotic
s32 Rekonstrukce železničního mostu v Ledči nad Sázavou
s33 Rekonstrukce mostu přes Mrlinu v Křinci
s34 Fotbalové hřiště v Rynholci
s35 Rekonstrukce mostu ve Škvorci u Říčan
s36 Rekonstrukce hrobky na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře
s37 Rekonstrukce Depozitáře památkového ústavu v Kutné Hoře
s38 Obnova věží a západního průčelí kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře
s39 Regenerace panelového sídliště Šipší v Kutné Hoře
s40 Spolkový dům v Ovčárech
s41 Volnočasový areál V Břízách v Kolíně
s42 Zvonička v Hradeníně
s43 Terasy - park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře
deník o průběhu navrhování S2016 Výstřižek.JPG
fac s odkazem na interwiev Čmugrové Výstřižek.PNG
Nejvíce stavebních děl bylo navrženo v prosinci 2016. Navrhovatel může organizačnímu výboru poslat jednu nebo více staveb. Návrh je třeba doložit správným označením stavby a jednou fotkou. Pokud bde návrh neúplný, jedná se jen o podnět, který by musel gestor nebo direktoriát doplnit. Lhůta navrhování staveb do ročníku 2016 končí 31. ledna 2017

Vymezení kategorií a gescí

direktoriát v akademii 2016 na AZ.jpg
Organizační výbor na zasedání v akademické sborovně 29. listopadu 2016 vymezil 4 kategorie:
pozemní (direktoriát Jana Dufka)
dopravní (direktoriát Pavla Koláře)
bezbariérová (direktoriát Barbory Suché)
kolínská (direktoriát Jindřicha Synka).

Dále svěřil gesce Marii Matyášové, Josefu Pavlíčkovi, Michaele Kuželové, Petru Linartovi, Miroslavu Kulhánkovi a Evě Rathousové.
zahájení S2016 na webu stavebky Výstřižek.PNG
vymezení S2016 ve svobodainfo Výstřižek.PNG
Některé okamžiky ze stavebního atria při zahajovacím ceremoniálu direktoriátu procedury
IMG_3336.JPG
IMG_3346.JPG
S2016 zahájení studenti široký bar.jpg
S2016 zahájení studenti široký čb.jpg
IMG_3355.JPG
IMG_3332.JPG
IMG_3375.JPG
IMG_3379.JPG
zahájení atrium S2016 deník Výstřižek.PNG
zahájení S2016 na webu Výstřižek.PNG
kresba Na skále výřez.jpg
Stavět stavbu je zjednodušeně řečeno jako skládat pexeso - některé stavební prvky do sebe pasují, jiné vypadají, že by se na první pohled mohli hodit; jejich přiložením se pak zjistí, že ne. Prostě řečeno: nic jednoduchého - chce to vůli a trpělivost. Každé stavební dílo si víceméně zaslouží uznání.Jak velké nejlépe posoudí ten, kdo se už na nějaké výstavbě podílel. Procedura udílení výročních cen je roztažena na celý rok, což vyžaduje řadu ujednání. Zkušení členové organizačního výboru dovedou mezi sebou věcně komunikovat a předejít tak zádrhelům organizace.
Podnik v Kolíně působí od roku 1990 na základě staré rodinné tradice. Naší zásadou je vše pro zákazníka - od A do Z - to je Aleš Zahajský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one